Norsk revmatologisk forening

2020

EULAR-oppdatering COVID-19 vaksine

Hei kjære kolleger, håper juleferien har fart godt med dere alle. Vedlagt er oppdatert informasjon om COVID-19 vaksine og revmatisk sykdom fra EULAR, både det vi vet og det vi vet at vi ikke vet.
SJ Johnsen
27. desember 2020