Norsk revmatologisk forening

2020

Grønn kongress 2020 Fredag 19. juni 2020

Kjære kolleger, beskjed fra Diakonhjemmet:
Vi har gleden av å invitere til virtuell fagdag for revmatologi fredag 19. juni kl 08:30-16.
Program for dagen er vedlagt. Alle faggrupper som arbeider innen revmatologi i Norge er hjertelig velkommen til å delta. Arrangementet er gratis.
Denne våren planla Diakonhjemmet og RH en felles fagdag med oppsummering av nyheter fra EULAR 2020 – såkalt Grønn kongress. Hensikten med Grønn kongress var å gi mange tilgang til faglig oppdatering, men med et så minimalt klimaavtrykk som mulig. Det opprinnelige arrangementet måtte vi avlyse på grunn av smittesituasjonen i Norge denne våren, og det er lenge til vi kan møtes til konferanser innen revmatologi på vanlig måte igjen. Vi ønsker derfor å bruke teknologien til formidling av ny forskning, kunnskap og diskusjon i denne perioden, og arrangerer en virtuell Grønn kongress for alle interesserte fagfolk i hele landet!
Grønn kongress vil gi deg høydepunktene innen sentrale revmatologiske tema. Forelesere fra Diakonhjemmet sykehus og Rikshospitalet vil snakke om de viktigste nyheter innen enkelte fagområder som ble presentert på EULAR 2020. Vi gir også spesiell oppmerksomhet til store RCT’er mange av oss har deltatt i og som nå presenterer sine resultater for første gang.
Vi vil bruke videoløsningen Join som leveres av Norsk helsenett. Join er en nettleserbasert løsning som ikke krever nedlastning. Tilgangen til Grønn kongress kan gjøres via videokonferansefasiliteter fra NHN eller www.join.nhn.no via nettleseren på nettbrett, telefon eller PC. Nummeret til det virtuelle auditoriet er 711980.

Påmeldingsfrist 15. juni. Bruksanvisning og mulighet for testpålogging i Join vil bli sendt ut til alle som melder seg på.

Link til påmelding Grønn kongress 2020:
https://response.questback.com/diakonhjemmetsykehus/7kkvytdgla

Spørsmål? Kontakt oss gjerne på Gronn.kongress@diakonsyk.no
Arrangementet kan avlyses på kort varsel dersom COVID-situasjonen tilsier at møtet likevel ikke er gjennomførbart.
Vi håper mange vil bli med og delta på felles revmatologisk fagdag!
SJ Johnsen
20. mai 2020