Norsk revmatologisk forening

2020

Husk å sende abstrakts og nominer kandidater til klinikerprisen 2020!

Det nærmer seg julekurset, husk å sende abstracts og nominere kandidater til klinikerprisen.
Forslag bes sendes innen 1.november til sekretær i NRF anna.birgitte.aga@gmail.com.
26. oktober 2020