Norsk revmatologisk forening

2020

Julekurset 2020 blir digitalt!

Grunnet smittevernshensyn vurderer styret i NRF at det dessverre ikke er mulig å gjennomføre planlagte julekurs og seminar som fysiske møter i år, og julekurset 2020 blir derfor elektronisk.

Kurskomiteen arbeider nå med å en løsning for å gjennomføre elektroniske kurs, og nærmere informasjon om dette kommer etter hvert. Alle medlemmer i NRF oppfordres selvsagt til å melde seg på både det elektroniske LIS-kurset og hovedkurset på tross av dette.

Vi oppfordrer også til innsending av abstracts, det vil bli gjennomført muntlig fremlegging av abstracts og deles ut pris for beste abstract, mens posterseksjonen følgelig må utgå.

Vel møtt til digitalt julemøte 2020!
SJ Johnsen
20. august 2020