Norsk revmatologisk forening

2020

Klinisk immunologi og laboratoriediagnostikk

"Anvendt immunologisk diagnostikk for klinikere" avholdes i uke 47.
Kurset er obligatorisk for alle som skal bli spesialister i revmatologi etter "gammel ordning", og det har vært brukt som sideutdanning for flere medisinske spesialiteter. Vi planlegger nå et siste kurs for de som skal bli spesialister etter "gammel ordning". Det er ikke usannsynlig at kurset vil bli videreført som nasjonalt kurs i ny spesialistordning, men det må vi få komme tilbake til senere.
Vi har på tidligere kurs hatt 35-40 deltagere, og kommer derfor under aktuell grense for tilstede-kurs.
Vi har tidligere hatt kurset på Meet Ullevål (kurs-senteret på Ullevål stadion) og regionalt utdanningsutvalg i Helse Sør-Øst har gitt aksept for at vi kan bruke dem denne høsten også.
Meet Ullevål har kapasitet til at vi kan ha minst 1 meter avstand mellom alle deltagere i forelesningssal og ellers følge alle gjeldende smitteverns-regler.
Vi mener at kvalitet og utbytte av kurset blir langt bedre med tilstede -kurs og at dette, per dato, vil være trygt i forhold til smitte.
Planlegger derfor med at kurset skal gå på Meet Ullevål i uke 47 (16.-20. november 2020).

Link til kurssiden:
https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/klinisk-immunologi-og-laboratoriediagnostikk?arrId=0
SJ Johnsen
4. august 2020