Nytt fra Fagrådet

I slutten av juni i år lanserte vi Nasjonal veileder i revmatologi elektronisk på norskrevmatologi.no og i appen MyMedical books. Begge plattformer er operative, og prosedyrene som før lå som PDF på hjemmesiden til norsk revmatologisk forening er nå publisert elektronisk.

Vi har en intensjon om oppdatering og høring av prosedyrene hvert 2. år, og flere av de publiserte prosedyrene står for tur ila 2020 og 2021.
Prosedyren om systemisk sklerose ble publisert elektronisk i juni-20. Høringen er nå avsluttet og siste oppdatering kommer snart.

Finner dere ikke osteoporose prosedyren? Den ligger under kapittelet Komorbiditet i ensom majestet foreløpig, men etter hvert vil den få følge av kardiovaskulær sykdom og andre temaer.
RA prosedyren er oppdatert våren 2020 med tilpasning til EULARs anbefalinger fra 2019.
Prosedyrene om ANCA-assosierte vaskulitter og inflammatoriske myositter er under revisjon og nærmer seg publisering med stormskritt. SLE prosedyren er også under arbeid og kommer til å bli presentert på julemøtet.

Andre planlagte prosedyrer hvor arbeidsgrupper er i gang eller i oppstartfasen er prosedyrer om vaksinasjon, artrose, kardiovaskulær sykdom, biologiske DMARDs og barne-og ungdomsrevmatologi.

Vi har allerede fått forslag til nye prosedyrer. Prosedyre om injeksjonsbehandling er ett av dem. Ta kontakt om det er temaer du mener hører til i nasjonal veileder i revmatologi.
Vi vil at veilederen skal være nyttig, og da er vi avhengige av at den blir brukt og justert fortløpende. Takk for at du hjelper oss med det.