Norsk revmatologisk forening

2020

Nytt fra Fagrådet

Nytt fra Fagrådet

Prosedyrene om SLE og osteoporose er nå på høring, med frist 260121. Prosedyren om ANCA assosiert vaskulitt er også på høring, med frist 280221. Alle tre er tilgjengelige på norskrevmatologi.no og i appen MyMedicalBooks. Vi ser fram til å ta imot innspill fra alle landets avdelinger og avtalespesialister!

Den siste versjonen av Covid-19 veileder for helsepersonell (revmatologi) og informasjon for pasienter med revmatisk inflammatorisk revmatisk sykdom er også tilgjengelig på norskrevmatologi.no og i appen MyMedicalBooks.
SJ Johnsen
22. desember 2020