Norsk revmatologisk forening

2020

Oppdatert COVID-19 pasientinformasjon

Kjære kolleger
Her er en ny oppdatering av pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom".
Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet. Dokumentet er ment for å brukes, administrer til sykepleiere og del gjerne med andre kolleger og fagrupper!
SJ Johnsen
27. april 2020