Norsk revmatologisk forening

2020

Oppdatert COVID-19 veileder

Kjære revmatologer
Vedlagt er en ny oppdatert versjon av "Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatolog)".
Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi takker alle som har bidratt i arbeidet. Dokumentet er ment for å brukes, så del gjerne med andre kolleger og fagrupper. Det er også laget pasientinformasjon som er distribuert separat.
SJ Johnsen
27. april 2020