Norsk revmatologisk forening

2020

Oppdatert pasientveileder COVID-19

Kjære kolleger, vedlagt følger en 4. oppdatering av covid-19 pasientveilederen "Ny oppdatering av "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom".
Jeg ber dere dele dette gjennom deres formidlingskanaler som tidligere.
SJ Johnsen
23. november 2020