Norsk revmatologisk forening

2020

Presentasjoner fra Julekurset 2020

Her er presentasjonene mottatt fra julekurset 2020, dersom jeg får flere blir disse lagt til etterhvert.
SJ Johnsen
27. november 2020