Norsk revmatologisk forening

2020

Stillingsutlysning PH.D. Stipendiat

Ph.D. Stipendiat
Ved Revmatologisk avdeling er det ledig stilling for stipendiat som ønsker å ta graden PhD. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen. Det forutsetter at stipendiaten deltar i PhD-programmet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og gjennomfører prosjektet i løpet av tilsettingsperioden, som er tre år i full stilling.

Stipendiaten vil bli tilknyttet NOR-DMARD, som er en nasjonal, åpen, multisenter, observasjonell langtidsstudie som ser på bruken av biologiske legemidler hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. NOR-DMARD ble startet opp i 2000 og inkluderer over 15 000 pasientforløp. Fra 2012 har datainnsamlingen inkludert blodprøver til biobank, og stipendiaten vil først og fremst jobbe med analyse av legemiddelnivåer og forekomsten av anti-legemiddel-antistoffer i disse blodprøvene. Prosjektet foregår i nært samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS-DNR. Stillingen vil gi god innsikt i klinisk forskning, og stipendiaten vil gå inn i et etablert studieteam bestående av forskere fra kliniske fag, laboratoriefag og statistikere. Stipendiatstillingen er finansiert ved midler fra Helse Sør-Øst som forutsetter tilsetting innen 1.12.2020.

Vi søker en stipendiat som:
• Har gode samarbeidsevner
• Viser motivasjon og engasjement
• Tar ansvar, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig
• Har gode ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon
• Har gode norsk og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
• Klinisk erfaring innen revmatologi er en fordel, men ikke et krav
Vi kan tilby:
• Spennende og varierte oppgaver
• God veiledning i et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
• Gode velferdsordninger
• Lønn i henhold til særavtalen for Diakonhjemmet Sykehus
• Mulighet til å leie bolig på sykehusområdet
• Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker slik dette fremgår av søknaden, CV og publikasjonsliste. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde:
• Søknad og CV
• Kopi av vitnemål og attester
• Fullstendig publikasjonsliste
• Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen.

Kontaktperson: Overlege Guro Løvik Goll telefon 22 45 42 56 / 90 88 58 59
Søknadsfrist: 26.02. 2020

Utlysningstekst står under og ligger på https://www.legejobber.no/Annonse/?wid=34871
SJ Johnsen
24. februar 2020