Husk å sende abstrakts og nominer kandidater til klinikerprisen 2021

Det nærmer seg årets JULEKURS i Norsk revmatologisk forening på Clarion Hotell og Congress, Oslo Airport Gardermoen 24. - 26. november 2021. Etter digital gjennomføring i fjor, satser vi igjen på tilstedekurs, husk derfor å sende inn abstracts og nominer kandidater til klinikerpris.

Det er en pris for beste abstract, og denne vil bli utdelt under festmiddagen 25. november. Noen abstracts vil bli valgt ut av stipendutvalget til å presenteres muntlig på formiddagen torsdag 25. november, men de som presenterer abstracts vil ikke få honorar.

Abstracts som ønskes vurdert og forslag til klinikerprisen sendes til sekretær i NRF Anna-Birgitte Aga (anna.birgitte.aga@gmail.com) innen 1. november.