2021

20. desember 2021

Vedrørende oppfriskningsdose for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom

Friske i Norge har fått 2 vaksinedoser som grunnvaksinering. Immunsupprimerte i Norge, inkludert revmatikere på immundempende medisiner, har fått 3 doser som grunnvaksinering. FHI anbefaler nå oppfriskningsdose til alle. Friske tilbys denne oppfriskningsdosen etter 4,5 mnd. Pasienter på immundempende medisiner tilbys denne dosen etter 3 mnd. Det er altså kun snakk om en nokså beskjeden justering av intervall mellom grunnvaksinering og oppfriskningsdose. Vi vet antistoff-nivåene avtar over tid. FHI anbefaler ikke måling av antistoffer forut for fjerde dose.
16. desember 2021

Revmatologen desember 2021

Siste nummer av revmatologen er online.
13. desember 2021

EULAR oppdatering om koronavaksine desember 2021

EULAR har publisert oppdateringer om vaksinasjon for pasienter med kronisk autoimmune og inflammatoriske sykdommer.
04. november 2021

ph.d.-kandidat i prosjektet «Rehabilitation and work participation”

Utlysning av tre års 100% stilling som ph.d.-kandidat i prosjektet «Rehabilitation and work participation”. Stillingen er tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus. For fullstendig stillingsutlysning se søknadstekst i vedlegg. Søknadsfrist: 21. november 2021
26. oktober 2021

Revmatologen september 2021

Siste nummer av Revmatologen er må publisert.
19. oktober 2021

Frist 1. november: Abstracts og kandidater til Klinikerprisen 2021

Styret i NRF ber om at dere nominer kandidater til klinikerprisen 2021 og sender inn abstracts til julemøtet. Disse sendes til sekretær i NRF Anna-Birgitte Aga (anna.birgitte.aga@gmail.com) innen 1. november. Velkommen til Julekurset 2021!
06. oktober 2021

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Oppdatering av pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom"
21. september 2021

Husk å sende abstrakts og nominer kandidater til klinikerprisen 2021

Det nærmer seg årets JULEKURS i Norsk revmatologisk forening på Clarion Hotell og Congress, Oslo Airport Gardermoen 24. - 26. november 2021. Etter digital gjennomføring i fjor, satser vi igjen på tilstedekurs, husk derfor å sende inn abstracts og nominer kandidater til klinikerpris.
14. september 2021

Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Vi har videre laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene. Siste oppdatering 23.09.21

Side 1 av 3