Norsk revmatologisk forening

2021

Vedrørende oppfriskningsdose for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom

20. desember 2021
Friske i Norge har fått 2 vaksinedoser som grunnvaksinering. Immunsupprimerte i Norge, inkludert revmatikere på immundempende medisiner, har fått 3 doser som grunnvaksinering. FHI anbefaler nå oppfriskningsdose til alle. Friske tilbys denne oppfriskningsdosen etter 4,5 mnd. Pasienter på immundempende medisiner tilbys denne dosen etter 3 mnd. Det er altså kun snakk om en nokså beskjeden justering av intervall mellom grunnvaksinering og oppfriskningsdose. Vi vet antistoff-nivåene avtar over tid. FHI anbefaler ikke måling av antistoffer forut for fjerde dose.

Revmatologen desember 2021

16. desember 2021
Siste nummer av revmatologen er online.

EULAR oppdatering om koronavaksine desember 2021

13. desember 2021
EULAR har publisert oppdateringer om vaksinasjon for pasienter med kronisk autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

ph.d.-kandidat i prosjektet «Rehabilitation and work participation”

04. november 2021
Utlysning av tre års 100% stilling som ph.d.-kandidat i prosjektet «Rehabilitation and work participation”. Stillingen er tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus. For fullstendig stillingsutlysning se søknadstekst i vedlegg. Søknadsfrist: 21. november 2021

Revmatologen september 2021

26. oktober 2021
Siste nummer av Revmatologen er må publisert.

Frist 1. november: Abstracts og kandidater til Klinikerprisen 2021

19. oktober 2021
Styret i NRF ber om at dere nominer kandidater til klinikerprisen 2021 og sender inn abstracts til julemøtet. Disse sendes til sekretær i NRF Anna-Birgitte Aga (anna.birgitte.aga@gmail.com) innen 1. november. Velkommen til Julekurset 2021!

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

06. oktober 2021
Oppdatering av pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom"

Husk å sende abstrakts og nominer kandidater til klinikerprisen 2021

21. september 2021
Det nærmer seg årets JULEKURS i Norsk revmatologisk forening på Clarion Hotell og Congress, Oslo Airport Gardermoen 24. - 26. november 2021. Etter digital gjennomføring i fjor, satser vi igjen på tilstedekurs, husk derfor å sende inn abstracts og nominer kandidater til klinikerpris.

Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19

14. september 2021
Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Vi har videre laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene. Siste oppdatering 23.09.21

Side 1 av 3