Norsk revmatologisk forening

2021

Covid‐19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Her er oppdatert versjon av veilederen "Covid‐19: Informasjon for pasienter med revmatisk sykdom".
3. februar 2021