Norsk revmatologisk forening

2021

Julekurset 2021

Informasjon fra kurskomiteen!
SJ Johnsen
9. juni 2021

Kjære medlemmer,

Det nærmer seg årets JULEKURS i Norsk revmatologisk forening på Clarion Hotell og Congress, Oslo Airport Gardermoen 24. - 26. november 2021. Etter digital gjennomføring i fjor, satser vi igjen på tilstedekurs! Kursene ligger nå klare for påmelding i kurskatalogen. Velkommen!

Her følger informasjon om program,  i kurskatalogen. Velkommen! Påmelding og presentasjon av abstracts.

24. november avholdes LIS-kurs og NRF seminar parallelt. 

25. og 26. november avholdes hovedkurset «Nyheter i revmatologi». 

Årsmøte er 25. november kl. 16:00, og det er festmiddag samme kveld.

 

1)      LIS-KURSET

LIS-kurset – «Praktisk revmatologi ved artritt og bindevevssykdommer» – passer både for leger i spesialisering og for ferdige spesialister som ønsker oppfriskning.

På LIS-kurset må man betale kursavgift og «dagpakke».

Reiseutgifter og evt. hotellutgifter dekkes ikke av NRF.

Hvis overnatting er nødvendig kan det bestilles via påmeldingen til hovedkurset (velg gjest om du ikke skal delta på hovedkurset, men kun trenger overnatting før/etter LIS kurs).

Viktig informasjon om dekning av kursutgifter fra Utdanningsfond 3:

De grunnleggende bestemmelsene til Utdanningsfond 3 sier i utgangspunktet at det kun er obligatoriske/anbefalte kurs som dekkes. Dermed faller de kursene som var valgfrie etter den gamle spesialitetsstrukturen utenfor. 

Det er heldigvis besluttet at det kan gis refusjon for reise og opphold for relevante og nyttige kurs dersom dette er anbefalt av veileder og gitt at arbeidsgiver betaler kursavgiften. 

Dette er en ny situasjon og gjelder alle spesialiteter. Det anbefales at man ved søknad om å få refundert reiseutgifter til Utdanningsfond 3 oppgir hvorvidt veileder har anbefalt kurset og om arbeidsgiver har betalt kursavgiften. 

Ved spørsmål eller uklarheter, send en mail til Even Lillejordet: elillejordet@gmail.com

Lenke til program og påmelding:

Praktisk revmatologi ved artritt og bindevevssykdommer (legeforeningen.no)

Påmeldingsfrist: 07.11.21.

 

2)      Hovedkurs, seminar, hotell og festmiddag

A. SEMINAR.

Årets tema for NRF seminar er «Kursene i ny LIS utdanning; aspekter rundt utforming, gjennomføring og evaluering». Fra januar 2022 begynner kursopplegg i den «nye» LIS utdanningen. I den forbindelse vil NRF sammen med spesialitetskomiteen ønske alle hjertelig velkommen til seminar. Program og informasjon vedrørende påmelding sendes ut senere. Seminaret er gratis, men reiseutgifter og evt. overnatting dekkes ikke av NRF.

B. HOVEDKURSET

«Nyheter i revmatologi» avholdes 25-26. november, og det er festmiddag på kvelden 25. november. 

For hovedkurset må det betales kursavgift og dagpakke. 

Påmelding til festmiddag og hotell gjøres samtidig via legeforeningen, og betales direkte til hotellet ved utsjekk. Se «viktig informasjon» i kursannonsen for spesifikasjon av deltakerkategorier, alternativer og priser.

Her er lenke til program og påmelding, inkludert festmiddag og hotell:

Nyheter i revmatologi. Norsk revmatologisk forenings julekurs (legeforeningen.no)

Påmeldingsfrist 07.11.21.

De som ønsker å melde seg på seminar, festmiddag eller overnatting UTEN deltakelse på julekurset, velger kategori «gjest»

 

3) Presentasjon av ny forskning fra de revmatologiske avdelinger

Abstracts:

Det er viktig å få innblikk i forskning som foregår rundt på revmatologiske avdelinger i landet, og vi håper at mange vil sende inn abstracts til julemøtet. 

Noen abstracts vil bli valgt ut av stipendutvalget til å presenteres muntlig på formiddagen torsdag 25. november. Abstracts som ønskes vurdert skal sendes til sekretær i NRF Anna-Birgitte Aga (anna.birgitte.aga@gmail.com) innen 1. november. 

Det er en pris for beste abstract. Den vil bli utdelt under festmiddagen 25. november. De som presenterer abstracts vil ikke få honorar.

Postere:

Det er liberal presentasjon av postere. De skal inneholde revmatologisk forskning fra 2020-2021. Alle som har en interessant poster kan henge den opp torsdag 25. november. En ad hoc-komite vil vurdere posterne, og det vil bli utdelt en pris for beste poster under festmiddagen.

OBS: Man må selv ha med seg gummikitt for å henge opp posteren på veggen. 

 

Velkommen til julemøtet!

 

Med vennlig hilsen kurskomiteen ved

Even Lillejordet, kursleder LIS kurset, og Marte I. Sæther, kursleder.