Norsk RheumaBulletin - Revmatologen

Medlemsbladet Revmatologen, tidligere kalt Norsk Rheumabulletin fra 2018 er nå tilgjengelig på nett.

Medlemsbladet for norsk revmatologisk forening "Revmatologen" er blitt elektronisk. Både siste nummer og tidligere nummer kan finnes i sin helhet som PDF på nettsiden her:

https://etidning.revmatologen.online/