Norsk revmatologisk forening

2021

Revmapreg konferanse - spørreundersøkelse

Hei kjære kolleger,
Marianne Wallenius har sendt følgende forespørsel som jeg ønsker å dele: «I forbindelse med Rheumapreg kongressen 2021 som skal arrangeres digitalt 26.-28.8, har det vært etablert tre arbeidsgrupper. Jeg har sittet i arbeidsgruppe 2 som har utarbeidet en del spørsmål vi ønsker å stille revmatologer i ulike land. Hensikten er å finne mer ut om hva kolleger faktisk gjør/ klinisk praksis. Resultatene vil danne grunnlag for diskusjon ved kongressen og skal ikke publiseres noe sted.»
SJ Johnsen
27. juli 2021

«I forbindelse med Rheumapreg kongressen 2021 som skal arrangeres digitalt 26.-28.8, har det vært etablert tre arbeidsgrupper. Jeg har sittet i arbeidsgruppe 2 som har utarbeidet en del spørsmål vi ønsker å stille revmatologer i ulike land. Hensikten er å finne mer ut om hva kolleger faktisk gjør/ klinisk praksis. Resultatene vil danne grunnlag for diskusjon ved kongressen og skal ikke publiseres noe sted.»

Vi oppfordrer dere alle til å ta noen minutter og svare på disse spørsmålene, link til undersøkelsen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVFeiV6nBYsDtvN9CGlucUo8_lmvujxFK5bjFB3Eg_xQyIKw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link