Norsk revmatologisk forening

2021

Undersøkelse arbeidsmiljø

Hei,
Kollegaer fra Østerrike gjennomfører en undersøkelse om arbeidsmiljø hos revmatologer. Hvis du er interessert å delta så se linken her nedenfor:
SJ Johnsen
26. januar 2021