Norsk revmatologisk forening

2022

COVID 19: Informasjon til helsepersonell som behandler pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Oppdatering av «COVID 19: Informasjon til helsepersonell som behandler pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom» er nå publisert i Nasjonal veileder i revmatologi.

Takk til arbeidsgruppens medlemmer Merete Valen, Carina Skorpen, Berit Grandaunet, Gunnstein Bakland, Siri Opsahl Hetlevik, Silje Watterdal Syversen og Guro Løvik Goll for deres arbeid.
SJ Johnsen
17. oktober 2022