Norsk revmatologisk forening

2022

Revmatologen søker ny redaktør

02. september 2022
Erik Rødevand, mangeårig redaktør i Revmatologen slutter ved årsslutt. NRF søker derfor etter en ny redaktør.

Julekurset 2022

23. august 2022
Kjære medlemmer i Norsk Revmatologisk forening! Vi minner om påmelding til årets julekurs i NRF som skal foregå på Thon Hotell Arena i Lillestrøm fra 23.-25.november. Se detaljert informasjon under. Vi oppfordrer til å sende inn abstracts - send i så fall til sekretær i NRF Maud-Kristine Aga Ljoså på mkaljosa@gmail.com innen 1.november. Her følger informasjon om program, påmelding samt presentasjon av abstracts og postere:

Ultralydkurs for spesialister i revmatologi februar 2023

16. august 2022
Det er vist seg å være interesse og behov for ultralydkurs for overleger/spesialister i revmatologi. Til nå er det kun organiserte UL kurs for LIS leger, men det er sannsynligvis ønske om UL kurs også for overleger.

NRF og Diakonhjemmet sykehus AS har gleden av å presentere et nytt kurs: Avansert ultralyd for spesialister i revmatologi

24. juni 2022
Onsdag 8. – fredag 10. februar 2023 Ultralydkurs med normal anatomi og patologi i forelesninger og normal anatomi ved hands-on. Valg av nivå tilpasset revmatologer med forskjellig grad av UL erfaring.

Revmatologen nr 2 2022

21. juni 2022
Hei kjære kolleger, jeg vil bare opplyse om at siste nummer av Revmatologen nr. 2, 2022 nå er online. Dette nummeret er et spesialnummer som presenterer barnerevmatologien i Norge. Ellers vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en god sommer.

Program og påmelding til NRFs julekurs 2022

10. juni 2022
Kjære medlemmer i Norsk Revmatologisk forening! Det er en glede å kunne invitere til NRFs julekurs 2022 som vil foregå på Thon Hotell Arena i Lillestrøm fra 23. til 25. november. Her følger informasjon om program, påmelding samt presentasjon av abstrakts og postere.

NRFs strategiplan 2021-2025

18. mai 2022
Norsk Revmatologisk Forening (NRF) arbeider for å fremme og utvikle det medisinske fagfeltet revmatologi på nasjonalt nivå. Foreningens langsiktige og overordnede målsetninger og prioriteringer beskrives i strategiplaner med fem års tidshorisont. NRF sin strategiplan for perioden 2021-2025 omtaler foreningens prioriterte satsninger innenfor de fire ansvarsområdene for spesialisthelsetjenesten (pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring). Denne planen ble presentert på årsmøtet 2021. Denne strategiplanen legger grunnlaget for det videre arbeidet til NRF i årene fremover, og styret i NRF ønsker derfor å dele strategiplanen i sin helhet. Under følger en kort beskrivelse av NRFs viktigste satsninger innenfor de ulike ansvarsområdene.

Oppdatert Covid-19 informasjon

02. mai 2022
Informasjon fra Fagrådet. Nasjonal veileder i revmatologi har nå ny og oppdatert Covid-19 informasjon. Siste nytt er oppdatert informasjon om 5. vaksinedose.

LIS-kurs og julekurs 23.11-25.11

01. april 2022
Årets LIS-kur og juleseminar blir 23.11 og julekurset den 24.11-25.11, hold av datoene: 23/11: LIS-kurset «Clinical pearls» foregår samtidig som NRFs seminar om rekruttering av fremtidens revmatologer 24.-25/11: Julekurset Sted: Thon Hotell Arena Lillestrøm

Side 1 av 2