Julekurset 2022

Kjære medlemmer i Norsk Revmatologisk forening!
Vi minner om påmelding til årets julekurs i NRF som skal foregå på Thon Hotell Arena i Lillestrøm fra 23.-25.november. Se detaljert informasjon under. Vi oppfordrer til å sende inn abstracts - send i så fall til sekretær i NRF Maud-Kristine Aga Ljoså på mkaljosa@gmail.com innen 1.november.
Her følger informasjon om program, påmelding samt presentasjon av abstracts og postere:

1) LIS-kurset
LIS-kurset arrangeres 23/11 og er aktuelt for både LIS og spesialister i revmatologi. Det gjennomgående temaet for årets LIS-kurs vil være “clinical pearls”, det vil si tips og triks fra erfarne eksperter. Med dette mener vi først og fremst informasjon som ikke er enkelt tilgjengelig i oppslagsverk, retningslinjer og behandlingsalgoritmer, men snarere et innblikk i hvordan en ekspert manøvrerer seg gjennom "gråsonetilfeller" og andre kliniske utfordringer.
På LIS-kurset må man betale kursavgift og dagpakke. Reiseutgifter og evt. hotellutgifter dekkes ikke av NRF. De må dekkes av Utdanningsfond 3 i Legeforeningen eller arbeidsgiver.
Lenke til program og påmelding:
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/5/34950/#tab1


2) Hovedkurs, seminar, hotell og festmiddag.
NRF seminaret avholdes som vanlig parallelt med LIS-kurset den 23/11. Seminaret arrangeres av styret i NRF. Årets spennende tema er «Hvordan rekruttere og beholde revmatologer», og programmet ligger på NRFs nettside. Det er gratis å delta på seminaret. Reiseutgifter og evt. overnatting dekkes ikke av NRF. Påmelding til seminaret gjøres via lenken for hovedkurset under.
24. og 25. november avholdes hovedkurset «Nyheter i revmatologi». Det er festmiddag om kvelden den 24. november.
Påmelding til overnatting og festmiddag gjøres samtidig via Legeforeningen, men faktureres ikke sammen med kursavgiften. Overnatting og festmiddag betales av hver enkelt ved utsjekk fra hotellet.

Lenke til program, påmelding, festmiddag og hotell:
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/6/34954/#tab1
Les «Viktig informasjon» for spesifikasjon av deltakerkategorier, alternativer og priser. De som ønsker å melde seg på seminar, festmiddag eller overnatting UTEN deltakelse på julekurset velger kategori «gjest».


3) Presentasjon av ny forskning
Abstracts:
Det er viktig å få innblikk i forskning som foregår rundt på revmatologiske avdelinger i landet, og vi håper at mange vil sende inn abstracts til julemøtet.
Noen abstracts vil bli valgt ut av stipendutvalget til å presenteres muntlig på formiddagen 24/11. Abstracts som ønskes vurdert skal sendes til Maud-Kristine Aga Ljoså til e-post mkaljosa@gmail.com innen 1. november.
Det er en pris for beste abstract. Den vil bli utdelt under festmiddagen 24. november. De som presenterer abstract vil ikke få honorar.

Postere:
Det er liberal presentasjon av postere. De skal inneholde revmatologisk forskning fra 2022. Alle som har en interessant poster kan henge den opp 24/11. En egen komité vil vurdere posterne, og det vil bli utdelt en pris for beste poster under festmiddagen.
OBS: Man må selv ha med seg gummikitt for å henge opp posteren på veggen.

Velkommen til julemøtet!

Med vennlig hilsen NRFs kurskomité
Aksel Thuv Nilsen, Kari Eline Norvik Nag, Nina Martine Krafft Sande, Jens Vikse og Even Lillejordet