Norsk revmatologisk forening

2022

Program og påmelding til NRFs julekurs 2022

Kjære medlemmer i Norsk Revmatologisk forening!
Det er en glede å kunne invitere til NRFs julekurs 2022 som vil foregå på Thon Hotell Arena i Lillestrøm fra 23. til 25. november.
Her følger informasjon om program, påmelding samt presentasjon av abstrakts og postere.
10. juni 2022

Den 23/11 avholdes LIS-kurs og NRF seminar parallelt.

1)    Praktisk revmatologi ved artritt og bindevevssykdommer er også kalt "LIS-kurset"). Kurset er aktuelt for både LIS og spesialister i revmatologi. Det gjennomgående temaet for årets LIS-kurs vil være “clinical pearls”, det vil si tips og triks fra erfarne eksperter. Med dette mener vi først og fremst informasjon som ikke er enkelt tilgjengelig i oppslagsverk, retningslinjer og behandlingsalgoritmer, men snarere et innblikk i hvordan en ekspert manøvrerer seg gjennom "gråsonetilfeller" og andre kliniske utfordringer.
På LIS-kurset må man betale kursavgift og dagpakke. Reiseutgifter og evt. hotellutgifter dekkes ikke av NRF. De må dekkes av Utdanningsfond 3 i Legeforeningen eller arbeidsgiver. 
 
Lenke til program og påmelding:
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/5/34950/#tab1

2)    Hovedkurs, seminar, hotell og festmiddag. 

NRF seminaret avholdes som vanlig parallelt med LIS-kurset den 23/11. Seminaret styres av leder i NRF, Silje Syversen, og årets spennende tema er «Hvordan rekruttere og beholde revmatologer». Her håper styret på mange gode innspill fra salen!
Reiseutgifter og evt. overnatting dekkes ikke av NRF. Påmelding til seminaret gjøres via lenken for hovedkurset under. 

24. og 25. november avholdes hovedkurset «Nyheter i revmatologi», og det er festmiddag om kvelden den 24. november.

Påmelding til overnatting og festmiddag gjøres samtidig via Legeforeningen, men faktureres ikke sammen med kursavgiften Overnatting og festmiddag betales av hver enkelt ved utsjekk fra hotellet. 

Lenke til program, påmelding, festmiddag og hotell:
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/6/34954/#tab1 

Les «Viktig informasjon» for spesifikasjon av deltakerkategorier, alternativer og priser. De som ønsker å melde seg på seminar, festmiddag eller overnatting UTEN deltakelse på julekurset velger kategori «gjest».

3)   Presentasjon av ny forskning
Abstrakts: 
Det er viktig å få innblikk i forskning som foregår rundt på revmatologiske avdelinger i landet, og vi håper at mange vil sende inn abstrakts til julemøtet.  
Noen abstrakts vil bli valgt ut av stipendutvalget til å presenteres muntlig på formiddagen 24/11. Abstrakts som ønskes vurdert skal sendes til Maud-Kristine Aga Ljoså til e-post Maud-Kristine.Aga.Ljosa@helse-mr.no innen 1. november. 
Det er en pris for beste abstrakt. Den vil bli utdelt under festmiddagen 24. november. De som presenterer abstrakt vil ikke få honorar.


Postere:
Det er liberal presentasjon av postere. De skal inneholde revmatologisk forskning fra 2022. Alle som har en interessant poster kan henge den opp 24/11. En egen komité vil vurdere posterne, og det vil bli utdelt en pris for beste poster under festmiddagen.
OBS: Man må selv ha med seg gummikitt for å henge opp posteren på veggen. 

Velkommen til julemøtet!


Med vennlig hilsen NRFs kurskomité


Aksel Thuv Nilsen, Kari Eline Norvik Nag, Nina Martine Krafft Sande, Jens Vikse og Even Lillejordet