Norsk revmatologisk forening

2022

Oppdatert Covid-19 informasjon

Informasjon fra Fagrådet. Nasjonal veileder i revmatologi har nå ny og oppdatert Covid-19 informasjon. Siste nytt er oppdatert informasjon om 5. vaksinedose.
SJ Johnsen
2. mai 2022

Nasjonal veileder i revmatologi (norskrevmatologi.no)

En stor takk til forfatterene Guro Løvik Goll, Berit Grandaunet, Merete Valen, Gunnstein Bakland, Silje W Syversen,
Carina Skorpen og Siri Opsahl Hetlevik.