Norsk revmatologisk forening

2022

Revmatologen nr 2 2022

Hei kjære kolleger, jeg vil bare opplyse om at siste nummer av Revmatologen nr. 2, 2022 nå er online. Dette nummeret er et spesialnummer som presenterer barnerevmatologien i Norge. Ellers vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en god sommer.
SJ Johnsen
21. juni 2022