Revmatologen søker ny redaktør

Erik Rødevand, mangeårig redaktør i Revmatologen slutter ved årsslutt. NRF søker derfor etter en ny redaktør.

Bladet har blitt oppdatert de siste årene, og består nå av fire årlige utgivelser som i hovedsak er organisert i faste spalter. Bladet gis ut av Mediahuset som også samarbeider med svensk revmatologisk forening. Profesjonelle skribenter er tilgjengelige via Mediahuset og har tidligere skrevet både artikler og intervjuer på bestilling. En trivelig redaksjonskomite følger også med. Redaksjonskomiteen møtes vanligvis digitalt en gang i forbindelse med planlegging av hvert nummer. Stillingen som redaktør medfører en unik mulighet til å holde seg oppdatert om hva som foregår i norsk revmatologi, og den nye redaktøren vil være med og forme medlemsbladet fremover. Det vil være hensiktsmessig at den nye redaktøren blir med i redaksjonskomiteen allerede fra høsten av, slik at det blir en glidende overgang. Stillingen som redaktør i Revmatologen er et uformelt, men er et viktig verv for norsk revmatologi og det vil bli mulighet for diskusjon om honorering etter avtale. Hvis du kan tenke deg dette vervet, ta kontakt med NRF-styrets representant i redaksjonskomiteen Svein Joar Johnsen (josjov@sus.no).