Norsk revmatologisk forening

2022

SARS-COV2 vaksine oppfriskningsdose for immunsupprimerte pasienter

SARS-COV2 vaksine oppfriskningsdose for immunsupprimerte pasienter.
18. januar 2022

Folkehelseinstituttet (FHI) orienterte like før jul om at alle immunsupprimerte pasienter nå tilbys en fjerde SARS COV-2 vaksinedose (oppfriskningsdose). Denne kan settes 3 mnd eller mer fra sist vaksinering/gjennomgått covidsykdom. Pasientene kontakter selv kommunen/bydelen de sogner til for å få satt vaksine. I følge FHI er ikke dokumentasjon på medisinering nødvendig ved vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å måle antistoffer forut for fjerde dose.
 
Vi har nå mottatt en henvendelse fra FHI som er bekymret over lav 4. dose vaksinasjonsgrad pr. nå. Det er derfor viktig at spesialisthelsetjenesten bistår med å gjøre dette tilbudet kjent, spesielt i lys av den omfattende omikron smitten vi står foran nå.
 
Vi opplever at denne informasjonen fra FHI ikke har nådd frem til pasienter og heller ikke til alle vaksine sentre. Dersom pasienten opplever problemer med å satt 4. dose kan det vises info brev 39 fra FHI til kommunene.
https://www.fhi.no/publ/brev/justering-intervall/