Stipend fra Scandinavian Rheumatology Research Foundation

Norsk revmatologisk forening (NRF) utlyser et forskningsstipend fra Scandinavian Rheumatology Research Foundation på kroner 100 000. Stipendet skal deles ut til en aktiv og fremgangsrik norsk forsker innen revmatologi, som enten er i avslutningsfasen av et doktorgradsarbeid eller er på post doc./førsteamanuensis-nivå.

Etablerte forskere med formell professorkompetanse er ikke i målgruppen for stipendet. Prisen kan bare mottas en gang.

Prisen vil bli delt ut på Scandinavian Congress of Rheumatology i København i september 2023, og mottaker vil få dekket reise, opphold og deltakelse på kongressen. Det forventes at mottaker deltar på kongressen og bidrar med et innlegg etter nærmere avtale med den vitenskapelige komiteen til SCR. Søknad om stipend skal inneholde en oversikt over kandidatens vitenskapelige karriere, en beskrivelse av kandidatens nåværende arbeid og en skisse for videre utvikling (maksimalt to sider), samt CV og fullstendig publikasjonsliste (maksimalt tre sider). Styret i Norsk Revmatologisk avdeling utpeker mottaker av stipendet.

Søknad sendes samlet i en pdf-fil til forskningsansvarlig i styret til NRF Espen A. Haavardsholm på e-post: espen@haavardsholm.no innen 15. desember 2022.

HILSEN STYRET I NRF ved Espen A. Haavardsholm