abatacept

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark om legemidler som inneholder abatacept.

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark om legemidler som inneholder abatacept.

Orencia inf.