Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

abatacept

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark om legemidler som inneholder abatacept.
10. februar 2012

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark om legemidler som inneholder abatacept.

Orencia inf.