Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Allopur

Virkestoff: allopurinol.
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012
 
Allopur inneholder virkestoffet allopurinol.Norsk-revmatologisk-250.jpg