Altermol tbl.

Paracetamol/kodein er virkestoffene i Altermol.

Denne siden har lenker til midler som inneholder paracetamol/kodein.