Benepali injeksjon

Virkestoff: etanercept
Etanercept er virkestoffet i: Enbrel, Benepali
PASIENTINFORMASJON

Etanercept er virkestoffet i «Benepali®» og i «Enbrel®»Norsk-revmatologisk-250.jpg

Denne siden har lenke til pasientinformasjon om etanercept