Bimzelx injeksjon

Bimzelx inneholder vikestoffet bimekizumab.

imagevz3a7.png

Vennligst følg lenken til pasientinformasjonsarket om bimekizumab