Binosto brusetabl

Virkestoff: alendronat  PASIENTINFORMASJON

Binosto inneholder virkestoffet alendronat

 Denne siden har lenker til legemidler som inneholder alendronat