Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Brexidol tbl.

Virkestoff: piroxicam.
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012