Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Bugnanto depotplaster

Virkestoff: buprenorfin
PASIENTINFORMASJON

Bugnanto inneholder virkestoffet buprenorfin.
20. juni 2018