Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Buprefarm depotplaster

Virkestoff: buprenorfin
PASIENTINFORMASJON

Buprefarm inneholder virkestoffet buprenorfin