Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Colrefuz

Colrefuz inneholder kolkisin.

Dette er lenke til pasientinformasjon