Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Colrefuz

9. september 2017

Colrefuz inneholder kolkisin.

Dette er lenke til pasientinformasjon