Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Enbrel inj.

Virkestoff: etanercept
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012

Etanercept er virkestoffet i «Benepali®» og i «Enbrel®»

Norsk-revmatologisk-250.jpg

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder etanercept.