Fosamax tbl.

Virkestoff: alendronat
PASIENTINFORMASJON

Alendronat er virkestoffet i ”Fosamax” og ”Alendronat”

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder alendronat.