Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

”Humira®” injeksjon

Virkestoff:adalimumab
PASIENTINFORMASJON