Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Hyrimoz inj

18. februar 2020

Hyrimoz inj inneholder virkestoffet adalimumab.

Denne siden har lenker til informasjonsark som inneholder adalimumab.