Imraldi

Imraldi inneholder virkestoffet adalimumab. Vennligst følg denne lenken til pasientinformasjon om adalimumab.