Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Imraldi

3. februar 2022

Imraldi inneholder virkestoffet adalimumab. Vennligst følg denne lenken til pasientinformasjon om adalimumab.