Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

MabThera inf.

Virkestoff: rituximab. PASIENTINFORMASJON
Rituximab er virkestoffet i: MabThera, Rixathon
10. februar 2012