Nobligan kaps. og retard

Virkestoff: tramadol
PASIENTINFORMASJON
 

Nobligan kaps. og retard inneholder virkestoffet tramadol.

Denne siden har lenke til midler som inneholder tramadol.