Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Norspan depotplaster

Virkestoff: buprenorfin
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012
Norspan inneholder virkestoffet buprenorfin