Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Pamol tbl.

Virkestoff: paracetamol.
PASIENTINFORMASJON
11. februar 2012