Panodil tbl.

Virkestoff: paracetamol.
PASIENTINFORMASJON
 

Panodil inneholder virkestoffet paracetamol.

Denne siden har lenke til midler som inneholder paracetamol