Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Paracet

Virkestoff: paracetamol
PASIENTINFORMASJON
11. februar 2012
 
Paracet inneholder virkestoffet paracetamol.