Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Paralgin forte

Virkestoff: paracetamol + kodein
PASIENTINFORMASJON
 
Paralgin Forte inneholder paracetamol og kodein.